ZMIANA NUMERU RACHUNKU BANKOWEGO

Informujemy o zmianie numeru rachunku bankowego.
Składki prosimy przelewać na poniższy nr konta.

Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „SUDETY”
mBank: 56 1140 2004 0000 3702 8088 2979