WŁADZE KLUBU

Prezes – Józef Plichta

Wiceprezes – Jerzy Czapiński

Sekretarz – Leokadia Ruda

Skarbnik – Irena Wnuk