WŁADZE KLUBU

Prezes – Józef Plichta

Wiceprezes – Maria Ciupińska-Narwojsz

Sekretarz – Leokadia Ruda

Skarbnik – Irena Wnuk

Członek Zarządu – Katarzyna Ciućka

Członek Zarządu – Robert Wlaźlak