Obóz Sportowy w biathlonie i strzelectwie laserowym 02–12.07.2018 r.

Organizator: Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”

00-216 Warszawa ul. Konwiktorska 9.

TERMIN: 02 – 12.07.2018r. – od kolacji w pierwszym dniu do obiadu w ostatnim dniu.

MIEJSCE:
Centrum Sportów Zimowych Ptaszkowa, ul. Jakubowskiego 33; 33-330 – gmina Grybów pow. Nowy Sącz. http://www.csz.gminagrybow.pl/pl/998/0/csz-ptaszkowa.html

Zakwaterowanie: w pokojach dwu i trzy osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

Posiłki: w budynku zakwaterowania.

Dojazd: z Krakowa autobusami w kierunku Krynicy lub Nowego Sącza. Wysiąść w Ptaszkowej i przejść do Ośrodka około 700 m. Można też dojechać pociągiem i wysiąść na stacji w Ptaszkowej.

UCZESTNICY: W obozie mogą wziąć udział osoby dorosłe, dzieci oraz młodzież -niewidome i słabowidzące zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – dawna I i II grupa inwalidzka lub młodzież ucząca się/studiująca w wieku od 14 lat. W przypadku dzieci i młodzieży do lat 16 dokumentem jest orzeczenie o posiadaniu niepełnosprawności z tytułu narządu wzroku.

Młodzież i dzieci zapewnioną będą mieli opiekę wychowawczą.

W przypadkach koniecznych koordynator może przyznać osobie całkowicie niewidomej opiekuna.

Za udział w obozie odpłatność od osoby posiadającej rentę lub pracującej wynosi 400,00 zł Dzieci i młodzież ponoszą odpłatność 200,00 zł.

TERMIN ZGŁOSZEŃ: Zgłoszenia pisemne (formularz zgłoszeniowy) przesłać pocztą na adres koordynatora: Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych i Słabowidzących „Podkarpacie” 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 20 lub skan na e-maila nr@snstart.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2018 r. Z uwagi że w obozie weźmie udział jedynie 30 uczestników prosimy o rozpropagowanie komunikatu i dokonanie pilnie zgłoszeń gdyż obowiązuje kolejność zgłoszeń. Uwaga osoby, które dokonały już zgłoszenia nie muszą ponownie zgłaszać. Lista zakwalifikowanych uczestników zostanie umieszczona na stronie www.zkfolimp.pl i www.podkarpacie-przemysl.org.pl w terminie do 7 czerwca 2018 r. Po zakwalifikowaniu należy wpłacić odpłatność na konto bankowe

ZKF OLIMP 42 1090 1030 0000 0001 0794 6672 do 14 czerwca 2018 r. z zaznaczeniem obóz biathlonowy i strzelecki.

Na obóz należy przywieść: ubiór sportowy, obuwie, strój kąpielowy, kurtkę przeciw deszczową, nakrycie głowy, leki stale pobierane – na okres pobytu, legitymacje osoby niepełnosprawnej.

Każdy uczestnik będzie ubezpieczony od nieszczęśliwych wypadków.

Dodatkowe informacje udziela Stanisław Sęk tel. 605-442-715

PROGRAM:

W czasie obozu zostaną przeprowadzone zajęcia sportowe w biathlonie i strzelectwie laserowym oraz dodatkowe zajęcia ogólno kondycyjne, wycieczki turystyczne i wyjazdy na krytą pływalnię.

Na zakończenie obozu tj. od 12-15 lipca 2018 r. planuje się przeprowadzić I Mistrzostwa Polski w biathlonie letnim. W tej sprawie przesłany zostanie dodatkowy komunikat.

Zawody w biathlonie letnim odbywają się poprzez biegi i strzelania z przystosowanej dla zawodników niewidomych, broni biathlonowej.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY:

02.07.2018 r. – przyjazd uczestników w godzinach po południowych, zakwaterowanie, kolacja, spotkanie organizacyjne.

03 – 11.07.2018 r.

7:00 – 7:30 rozruch sportowy
8:00 – 8:30 śniadanie
9:00 – 13:00 zajęcia ogólnorozwojowe, biathlonowe i strzelectwie
13:30 – 14:00 obiad
14:00 – 15:00 czas wolny
15:00 – 18:00 zajęcia rekreacyjne i turystyczne w terenie
18:30 – 19:00 kolacja
19:00 – 21:00 zajęcia kulturalne, sprawdziany sportowe, zajęcia rekreacyjne
21:00 – 22:00 czas wolny
22:00 – 6:30 cisza nocna

12.07.2018r.

8:30 – 9:00 śniadanie
10:00 – 12:00 podsumowanie obozu
13:00 obiad.

Wyjazd autokarem do Rymanowa Zdroju na I Mistrzostwa Polski w Biathlonie Letnim – pobyt 12.07 od kolacji – 15.07.2018 r. do obiadu .

Dodatkowe nie odpłatne atrakcje w czasie obozu:

2 wyjazdy do Grybowa na krytą pływalnię, ognisko, wspólne wieczorki biesiadne z programem artystycznym wykonaniu uczestników, wycieczka autokarowa do Krynicy Górskiej, wycieczki piesze – nordic walking i inne atrakcje.

Koordynator
Stanisław Sęk tel. 605 442 715

Formularz zgłoszeniowy