KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY PÓŁFINAŁU MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W STRZELECTWIE PNEUMATYCZNYM W DWÓCH POSTAWACH (STOJĄC I LEŻĄC) POLSKA POŁUDNIOWA WROCŁAW 24-27.05.2018r.

ORGANIZATOR:

Związek Kultury Fizycznej „OLIMP” w Warszawie

WSPÓŁORGANIZATOR:

Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „SUDETY” w Kłodzku

MIEJSCE I TERMIN:

Wrocław 24-27.05.2018 r

Zawody zostaną rozegrane na strzelnicy „ŚLĄSK” Wrocław przy ul. Świątnickiej 36. Zakwaterowanie i wyżywienie od kolacji 24.05.2018 r do śniadania 27.05.2018 r w hotelu STRZELEC na terenie obiektu.

CEL ZAWODÓW:

Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników do udziału w Mistrzostwach Polski w strzelectwie pneumatycznym w postawach stojąc i leżąc na rok 2018

Popularyzacja strzelectwa jako doskonałej formy rehabilitacji społecznej osób niewidomych i słabowidzących.

Podniesienie poziomu sportowego i rozwijanie współzawodnictwa.

ZASADY ROZGRYWEK:

Półfinały zostaną przeprowadzone na tarczach karabinowych (małych) osobno w kategorii kobiet i mężczyzn w dwóch postawach , (stojąc i leżąc) oraz w kategorii B1 w dwóch postawach (stojąc i leżąc). Zawodnicy kat.B1 strzelają w goglach , zgodnie z regulaminem oraz zasadami zatwierdzonymi przez ZKF „OLIMP”

Sędzia Główny – Zbigniew Sebzda

Zawodnicy biorący udział w mistrzostwach startują w strojach strzeleckich lub sportowych i obuwiu strzeleckim lub sportowym. Buty o podeszwie elastycznej, podeszwa wystaje maksymalnie 5 milimetrów poza obrys buta.

Rękawy kurtki strzeleckiej muszą umożliwić pełny wyprost ramion. Brak łat na tyłach spodni., Zawodnik musi usiąść w zapiętych spodniach.

Dla najlepszych zawodników przewidziane są medale.

UCZESTNICY:

Uczestnikami zawodów mogą być osoby posiadające znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku zgłoszone przez swoje kluby zrzeszone w ZKF „OLIMP” Ilość zawodników i asystentów z danego klubu zostanie potwierdzona po zamknięciu listy zgłoszeń w dniu 14.05.2018.

Wszyscy zawodnicy zakwalifikowani na zawody przywożą ksero orzeczenia o niepełnosprawności. Asystenci broń, śrut, lampę oraz stolik i krzesełko(do postawy leżąc) dla swoich zawodników.

UWAGA! W półfinale MP południe mogą brać udział jedynie zawodnicy z klubów: Bielsko-Biała, Chorzów, Częstochowa, Jastrzębie Zdrój, Kielce, Kłodzko, Lublin, Łódź, Nysa, Opole, Piekary Śląskie, Przemyśl oraz Tarnów.

ZASADY FINANSOWANIA:

Koszty uczestnictwa w mistrzostwach ponosi organizator oraz zgłaszające kluby. Zawodnicy i asystenci ponoszą koszt wpisowego w kwocie 60,00 zł od osoby. Płatność na konto ZKF „OLIMP” lub u koordynatora.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia uczestników mistrzostw należy przesłać e-mailem na adres: biuro@klubsudety.pl w nieprzekraczalnym terminie do 14.05.2018 r

Koordynatorem zawodów jest Józef Plichta Tel: 721 019 087.

W sprawach logistyczno-organizacyjnych proszę się kontaktować z Marią Ciupińską tel: 662 210 724

Dojazd na strzelnicę i hotel tramwajem nr 5 w kierunku Księże Małe (od strony głównego wejścia na dworzec Wrocław Główny PKP). Wysiąść na przystanku końcowym.

ODPRAWA TECHNICZNA:

Odprawa techniczna odbędzie się 24.05.2018r. o godz. 20:00.

Józef Plichta Koordynator