KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKIEGO TURNIEJU W SZACHACH I WARCABACH USTKA, 15 – 22.09.2018r.

I. Organizator:
Stowarzyszenie „Cross”.
Koordynator – Mirosław Mirynowski (tel. 606 271 016)

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu:

II. Termin i miejsce:
15 -22 września 2018., Ośrodek „Przystań u Kapitana”, Ul. Wrzosowa 1 76-270 Ustka.
Odprawa techniczna w dniu 15.09.2018 o godz. 19-tej.

III. Cele turnieju:
Wyłonienie najlepszych zawodników w szachach i warcabach
Krzewienie kultury fizycznej wśród osób z dysfunkcją wzroku
Popieranie sportowego współzawodnictwa
Podnoszenie kwalifikacji sportowych wśród zawodników
Propagowanie szachów i warcab, jako dyscypliny sportu dostępnej dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

IV. Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział osoby posiadające pierwszą lub drugą grupę (stopień znaczny
lub umiarkowany) z tytułu utraty wzroku (należy przedstawić ksero orzeczenia lekarskiego).
Koszt udziału zawodnika i przewodnika w uzasadnionych przypadkach wynosi 140 zł.
Koszt dodatkowych przewodników 630 zł.
Płatne na odprawie technicznej.

V. System rozgrywek:
Szwajcarski na dystansie 9 rund. Tempo gry 1,30 godz. na zawodnika
Odprawa techniczna w dniu 15.09.2018 o godz. 19-tej.

VI. Zgłoszenia
do dnia 31.08.2018 r. na adres Klubu, e-mail (klub-zryw@wp.pl)
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Turniej rozpoczyna się kolacją o 18:00 w dniu 15.09.2018 r.
Zawodnicy grający w danej rundzie białymi zapewniają sprzęt.
W przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń organizator przewiduje wprowadzenie limitów na kluby.
Organizator zastrzega sobie interpretację regulaminu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Mirosław Mirynowski