KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKIEGO OBOZU SZACHOWO – WARCABOWEGO USTKA 4 – 14.10.2018r.

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”.

Koordynator:
Mirosław Mirynowski, telefon kontaktowy: 606 271 016, e-mail: klub-zryw@wp.pl

Termin i miejsce:
04 – 14.10.2018 r. Pensjonat „Przystań u Kapitana”, 76-270 Ustka, ul. Wrzosowa 1.
Dojazd z dworca PKP i PKS w Słupsku autobusami linii 500 z ulicy Wojska Polskiego. Wysiąść należy w Ustce na ul. Darłowskiej-Szkoła.

Obóz rozpoczyna się w dniu 04.10.2018 r. – kolacją o godz.18.00, a kończy się śniadaniem w dniu 14.10.2018 r.

Cele szkolenia:
– popularyzacja gry w szachy i warcaby;
– podnoszenie umiejętności gry w szachy i warcaby.

Uczestnictwo:
W szkoleniu mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Odpłatność:
Odpłatność za udział w szkoleniu dla uczestników wynosi 450 zł.
Odpłatność za przewodnika dla całkowicie niewidomych jak wyżej.
Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Zachodnim WBK S.A.
numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035
Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz ksero orzeczenia należy okazać na rozpoczęciu szkolenia.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przez klub należy przesłać do dnia 21.09.2018 r. na adresmailowy Klubu Zryw: klub-zryw@wp.pl, w zgłoszeniu należy podać: imię i nazwisko osoby zgłaszanej, st. Niepełnosprawności, PESEL oraz dołączyć orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności.
Każdy uczestnik szkolenia winien posiadać szachy lub warcaby.

Ilość miejsc w obozie szkoleniowym ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie CROSS.

Ze sportowym pozdrowieniem
Mirosław Mirynowski

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej