KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY OGÓLNOPOLSKIEGO OBOZU SZACHOWO – WARCABOWEGO CHŁOPY K/MIELNA 17 – 27.09.2018r.

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „Cross”.

Koordynator:
Józefa Juźko, telefon kontaktowy: 668 181 922, e-mail : zb.juzko@wp.pl

Termin i miejsce:
17.09 – 27.09.2018 r. Ośrodek „LEDAN” ul. Kapitańska 61-63 CHŁOPY
Obóz rozpoczyna się w dniu 17.09.2018 r. – kolacją, a kończy się śniadaniem w dniu 27.09.2018 r.

Cele szkolenia
Popularyzacja gry w szachy i warcaby.
Podnoszenie umiejętności gry w szachy i warcaby.

Uczestnictwo:
W szkoleniu mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia „Cross” z dysfunkcją wzroku w stopniu znacznym i umiarkowanym.

Odpłatność:
Odpłatność za udział w szkoleniu dla uczestników wynosi 450 zł.
Odpłatność za przewodnika dla całkowicie niewidomych jak wyżej.
Wpłaty należy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Cross” w Banku Zachodnim WBK S.A.
numer konta: 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035
Potwierdzenie przelewu wpłaty oraz ksero orzeczenia należy okazać na rozpoczęciu szkolenia.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia przez klub należy przesłać do dnia 31.08.2018 r. na adres koordynatora:
– KSTNiS „CROSS JASTRZĘBIE”, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Wrocławska 3/45,
– e-mail : zb.juzko@wp.pl
Telefon kontaktowy: 668 181 922

Każdy uczestnik szkolenia winien posiadać szachy lub warcaby.

Ilość miejsc w obozie szkoleniowym ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Lista zakwalifikowanych osób zostanie zamieszczona na stronie CROSS.

Ze sportowym pozdrowieniem
Józefa Juźko

Zadanie jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej