KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY MP NIEWIDOMYCH W WARCABACH, LĄDEK-ZDRÓJ, 20-28.10.2018R.

KOMUNIKAT III MISTRZOSTW POLSKI CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH W WARCABACH 100-POLOWYCH Lądek Zdrój 20-28.10.2018

1. Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS” w Warszawie

2. Współorganizator:
Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „SUDETY” Kłodzko

3. Cel:
Wyłonienie Mistrza Polski w warcabach 100-polowych wśród osób całkowicie niewidomych Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja warcabów 100-polowych.

4. Termin i Miejsce:
Mistrzostwa odbędą się w dniach 20- 28.10.2018 r.
w Lądku- Zdroju w ośrodku „Mir-Jan” ul. T. Kościuszki 78.
Zawodnicy przyjeżdżają 20.10.2018 r w godzinach popołudniowych i zgłaszają się w recepcji hotelu. Wyżywienie od kolacji 20.10.2018 r. do śniadania 28.10.2018 r.

5. Uczestnictwo:
W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy całkowicie niewidomi
posiadający aktualną licencję zawodniczą PZWarc .
Każdemu zawodnikowi przysługuje przewodnik, który podczas zawodów będzie pełnił funkcję asystenta.
Uczestnikami zawodów mogą być członkowie Stowarzyszenia „CROSS” posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym(całkowicie niewidomi)
Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności koordynatorowi na odprawie technicznej.

6. Wpisowe:

Wpisowe od zawodnika w wysokości 160 zł. i przewodnika 160 zł przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych – płatne u koordynatora przed rozpoczęciem Mistrzostw lub na konto Stowarzyszenia CROSS.

7.System rozgrywek
Każdy zawodnik powinien posiadać warcaby i zegar.
Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Kodeksu warcabowego PZWarc oraz regulaminem Stowarzyszenia CROSS
Tempo gry:120 min. na zawodnika

8. Sędziowie:
Sędzia główny: Jerzy Gorczyński

9. Nagrody:
Trzech pierwszych zawodników otrzymuje puchary i medale.

10. Zgłoszenia:
Zgłoszenia zawodników ( imiona , nazwiska i daty urodzenia zawodników i przewodników) proszę przesyłać na adres: biuro@klubsudety.pl do 10.10. 2018r.

11. Odprawa Techniczna:
Odprawa techniczna 20.10.2018 o godz. 20.00

Dojazd z Wrocławia:
Busem Beskid z Pl.Dawida w pobliżu dworca PKP i PKS ( uwzględnia ulgi ustawowe) lub autobusem PKS z dworca PKS

Dojazd z Kłodzka:
Busem Beskid z ul. Łużyckiej(blisko dworca PKP i PKS ) lub autobusem PKS z dworca PKS

W przypadku, gdy autobus jedzie do Lądka-Zdroju wysiadać na przystanku Zdrój (przystanek końcowy).

Od przystanku do hotelu jest około 1700 m. Można zamówić taxi np Darek tel:602 524 208 lub Adam tel:609 063 620.

W przypadku, gdy autobus lub bus jedzie do Stronia Śląskiego wysiadać na przystanku Stójków I n/ż. Z tego przystanku do hotelu jest dużo bliżej.

Koordynator
Grażyna Wydrych
Tel. 724 725 735