KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY V MISTRZOSTW KŁODZKA W WARCABACH 100-POLOWYCH 19.10.2019

«« ZOBACZ WYNIKI »»


1) ORGANIZATOR
 • Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „SUDETY” Kłodzko
 • Kłodzki Ośrodek Kultury
 • Polski Związek Niewidomych Koło Kłodzko
2) CEL TURNIEJU
 • Wyłonienie Mistrza Kłodzka w warcabach 100-polowych
 • Integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych
 • Podnoszenie poziomu gry
 • Popularyzacja gry w warcaby 100-polowe
3) TERMIN I MIEJSCE
 • Sobota 19.10.2019 r. Rozpoczęcie turnieju o godz.9:30. Zakończenie ok. godz. 16:30
 • Kłodzki Ośrodek Kultury Pl. Jagiełły 1 Kłodzko
4) UCZESTNICTWO
 • W turnieju mogą brać udział osoby niepełnosprawne i pełnosprawne bez ograniczeń wieku.
 • Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub koszt klubów.
5) NAGRODY
 • W każdej kategorii za trzy pierwsze miejsca medale, a dla zwycięscy statuetka. Nagrody dla najlepszych zawodników. Dla każdego zawodnika dyplomy i upominki.
6) SYSTEM ROZGRYWEK
 • Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim w warcabach aktywnych – 20 minut na zawodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami PZWarc.
 • Turniej zostanie rozegrany w kategoriach:
  – do lat 10
  – kobiet
  – mężczyzn
7) SĘDZIA
 • Sędzia główny: Stanisław Urbanek
8) ZGŁOSZENIA
 • Irena Wnuk tel. 604 774 175
 • e-mail: biuro@klubsudety.pl
 • Termin zgłoszeń upływa 18.10.2019 lub w przypadku wolnych miejsc w dniu i miejscu zawodów do godz.9:00.
9) ODPRAWA TECHNICZNA
 • Odprawa techniczna przed rozpoczęciem turnieju
 • Prosimy o zabranie warcabów i zegarów
 • W wyjątkowych sytuacjach można skorzystać ze sprzętu organizatora
Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora turnieju, a w czasie trwania turnieju do sędziego głównego, którego decyzje są ostateczne.

Irena Wnuk
Koordynator