KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY III MISTRZOSTW KŁODZKA W WARCABACH 100-POLOWYCH 06.10.2018

1) ORGANIZATOR
– Dolnośląski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „SUDETY” Kłodzko
– Kłodzki Ośrodek Kultury
– Polski Związek Niewidomych Koło Kłodzko

2) CEL TURNIEJU
– Integracja osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych
– Podnoszenie poziomu gry
– Popularyzacja gry w warcaby 100-polowe

3) TERMIN I MIEJSCE
– Sobota 06.10.2018 r. Rozpoczęcie turnieju o godz.9:30. Zakończenie ok. godz. 16:30
– Kłodzki Ośrodek Kultury Pl. Jagiełły 1 Kłodzko

4) UCZESTNICTWO
W turnieju mogą brać udział osoby niepełnosprawne i pełnosprawne bez ograniczeń wieku.
Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub koszt klubów.

5) NAGRODY
W każdej kategorii za trzy pierwsze miejsca medale, a dla zwycięscy statuetka. Nagrody dla najlepszych zawodników. Dla każdego zawodnika dyplomy i upominki.

6) SYSTEM ROZGRYWEK
Turniej zostanie rozegrany systemem szwajcarskim w warcabach aktywnych – 20 minut na zawodnika zgodnie z obowiązującymi przepisami PZWarc.

Turniej zostanie rozegrany w kategoriach:
– do lat 12
– kobiet
– mężczyzn

7) SĘDZIA
Sędzia główny: Stanisław Urbanek

8) ZGŁOSZENIA
Irena Wnuk tel. 604 774 175
e-mail: biuro@klubsudety.pl
Termin zgłoszeń upływa 03.10.2018 lub w przypadku wolnych miejsc w dniu i miejscu zawodów do godz.9:00.

9) WPISOWE
10 zł od uczestnika

10) ODPRAWA TECHNICZNA
Odprawa techniczna przed rozpoczęciem turnieju
Prosimy o zabranie warcabów i zegarów
W wyjątkowych sytuacjach można skorzystać ze sprzętu organizatora

Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora turnieju, a w czasie trwania turnieju do sędziego głównego, którego decyzje są ostateczne.

„WYNIKI”

Koordynator: Irena Wnuk