KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W WARCABACH STUPOLOWYCH – SUWAŁKI, 31.08 – 09.09.2018 r.

Organizator: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Warszawie.

Współorganizator: Integracyjny Klub Sportowy „VICTORIA” w Białymstoku.

Koordynator: Wacław Morgiewicz (tel. 603 198 909)

Cel Turnieju: Popularyzacja gry w warcaby stupolowe, wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski Stowarzyszenia CROSS na rok 2018.

Termin i miejsce: 31.08 – 09.09.2018r. HOTEL „Hańcza” w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 2

Uczestnictwo: W turnieju mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia CROSS posiadający licencje PZ Warc. oraz znaczny lub umiarkowany stopień z tytułu utraty wzroku.
Każdy zawodnik musi przedstawić potwierdzone ksero orzeczenia z tytułu utraty
wzroku.

W turnieju mogą brać udział następujące drużyny: „Hetman” Lublin, „Victoria” Białystok, „Podkarpacie” Przemyśl, „Warmia i Mazury” Olsztyn, „Łuczniczka” Bydgoszcz, „Atut” Nysa, „Sudety” Kłodzko, „Jantar” Gdańsk, „Zryw” Słupsk, „Jaćwing” Suwałki, „Syrenka” Warszawa, CROSS Opole.

Pierwsza drużyna rezerwowa: „Omega” Łódż”

System rozgrywek: kołowy, 11 rund.

Zawodnicy grający w meczu białymi zapewniają sprzęt.
Drużyny czteroosobowe w tym na czwartej desce kobieta.
Drużyna ma prawo wystawić jednego zawodnika rezerwowego lub opiekuna.
Każda drużyna wnosi odpłatność 180,00 zł od zawodnika płatne na odprawie technicznej
lub przedstawić potwierdzenia przelewu do Stowarzyszenia CROSS.

Najlepsze drużyny otrzymają puchary i medale.
Turniej rozpoczyna się kolacją 31.08.2018r. i kończy śniadaniem w dniu 09.09.2018r.

Odprawa techniczna kapitanów drużyn 31.08.2018 o godz. 20:00.

Sędzia Główny Turnieju: Leszek Łysakowski

Zgłoszenia: Potwierdzenie udziału w DMP zgłaszają kluby do dnia 20.08.2018r. na adres e-mail: ksbialystok@piasta.pl wraz z podaniem imion i nazwisk, nr PESEL, stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku osób biorących udział w mistrzostwach.

Organizator zastrzega sobie interpretację niniejszego komunikatu

Ze sportowym pozdrowieniem
Wacław Morgiewicz

„WYNIKI KOŃCOWE”