KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTW POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH KOBIET W WARCABACH STUPOLOWYCH – JASTARNIA 23.09 – 01.10.2018r.

Organizator:
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących CROSS.

Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: „Wspólny start 2018 (…)”.

Koordynator:
Jerzy Dzióbek tel. 606 605 585

Cel Turnieju:
Popularyzacja gry w warcaby stupolowe, wyłonienie Drużynowego Mistrza Polski Kobiet Stowarzyszenia CROSS na rok 2018.

Termin i miejsce:
23.09-01.10.2018r. Ośrodek „Aga” 84-140 Jastarnia ul. Ks. B. Sychty 99. Agajastarnia.tp1.pl

Uczestnictwo:
W turnieju mogą brać udział członkowie Stowarzyszenia CROSS posiadający licencje PZ Warc. oraz znaczny lub umiarkowany stopień z tytułu utraty wzroku.
Każdy zawodnik musi przedstawić potwierdzone ksero orzeczenia z tytułu utraty wzroku.

W Turnieju DMP NiS startuje 8 drużyn Stowarzyszenia CROSS.
Cztery pierwsze drużyny z DMP w 2017 roku: „Atut” Nysa, „Podkarpacie” Przemyśl, „Sudety” Kłodzko, „Victoria” Białystok.

Cztery drużyny na podstawie średniego rankingu trzech najlepszych aktywnych zawodniczek danego klubu, znajdujących się na liście rankingowej A lub B.

System rozgrywek:
Turniej rozgrywany będzie systemem kołowym.
Zawodnicy grający w meczu białymi zapewniają sprzęt.
Drużyna składa się z trzech zawodniczek.
Drużyna ma prawo wystawić jednego zawodnika rezerwowego lub opiekuna.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się udział dodatkowej osoby – przewodnika.
Każda drużyna wnosi odpłatność 160,00 zł od osoby, płatne na odprawie technicznej lub przedstawić potwierdzenia przelewu do Stowarzyszenia CROSS w Banku WBK S.A.
Nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035

Trzy najlepsze drużyny otrzymają puchary i medale.

Turniej rozpoczyna się kolacją 23.09.2018r. i kończy śniadaniem w dniu 01.10.2018r.

Odprawa techniczna kapitanów drużyn odbędzie się 23.09.2018 o godz. 20:00.

Zgłoszenia:
Zgłoszenia można dokonywać wyłącznie przez Kluby Stowarzyszenia „Cross”.
Zgłoszenia drużyn prosimy dokonywać do dnia 24.08.2018 r. na adres e-mail: gksjantar.gda@gmail.com lub twin53@wp.pl lub telefonicznie 606 605 585, wraz z podaniem imion i nazwisk, nr PESEL, stopnia niepełnosprawności z tytułu utraty wzroku osób biorących udział w turnieju.

Sędzia Główny Turnieju:
Mirosław Grabski.

Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego komunikatu.

Ze sportowym pozdrowieniem
Jerzy Dzióbek

„WYNIKI”