KOMUNIKAT IV MISTRZOSTW POLSKI CAŁKOWICIE NIEWIDOMYCH W WARCABACH 100-POLOWYCH Duszniki – Zdrój 19-27.10.2019«« ZOBACZ WYNIKI »»


Organizator:

 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „CROSS”
 • Koordynator: Grażyna Wydrych, tel. 724 725 735

 • Zadanie jest dofinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach realizacji projektu: „Tylko dla Mistrzów 2019”.

Cel:

 • Wyłonienie Mistrza Polski w warcabach 100-polowych wśród osób całkowicie niewidomych.
 • Podniesienie poziomu sportowego i popularyzacja warcabów 100-polowych.


Termin i Miejsce:

 • Mistrzostwa odbędą się w dniach 19- 27.10.2019 r. w Dusznikach – Zdroju w miejscu zakwaterowania.
 • Zawodnicy przyjeżdżają 20.10.2018 r w godzinach popołudniowych i zgłaszają się w recepcji hotelu Willa SCANDIA ul. Fryderyka Chopina 6, 57-340 Duszniki Zdrój.
 • Wyżywienie od kolacji 19.10.2019 r. do śniadania 27.10.2019 r.

Uczestnictwo:

 • W Mistrzostwach Polski mogą brać udział zawodniczki i zawodnicy całkowicie niewidomi, posiadający aktualną licencję zawodniczą PZWarc.Każdemu zawodnikowi przysługuje przewodnik, który podczas zawodów będzie pełnił funkcję asystenta. Uczestnikami zawodów mogą być członkowie Stowarzyszenia „CROSS” posiadający niepełnosprawność z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym (całkowicie niewidomi) Zawodnicy zobowiązani są dostarczyć ksero aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności koordynatorowi na odprawie technicznej.

Wpisowe:

 • Wpisowe od zawodnika w wysokości 160 zł i przewodnika 160 zł przeznaczone na pokrycie kosztów organizacyjnych – płatne u koordynatora przed rozpoczęciem Mistrzostw lub na konto Stowarzyszenia CROSS nr 73 1090 2590 0000 0001 3341 4035 w banku Santander Bank Polska S.A.

System rozgrywek:

 • Każdy zawodnik powinien posiadać warcaby i zegar.
 • Mistrzostwa zostaną rozegrane zgodnie z przepisami Kodeksu warcabowego PZWarc oraz regulaminem Stowarzyszenia CROSS.
 • Tempo gry: 120 min. na zawodnika

Sędziowie:

 • Sędzia główny: Jerzy Gorczyński

Nagrody:

 • Trzech pierwszych zawodników otrzymuje puchary i medale.

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia zawodników (imiona , nazwiska i daty urodzenia zawodników i przewodników) dokonują kluby na adres: biuro@klubsudety.pl do 09.10.2019 r.

Odprawa Techniczna:

 • Odprawa techniczna 19.10.2019 o godz. 20.00.

Koordynator:

 • Grażyna Wydrych
 • Tel. 724 725 735